I LOVE KOP BOULEVARD
Een nieuwe wijk aan het Koningsplein in Enschede

I LOVE KOP BOULEVARD

De Kop van de Boulevard is een gebied met een oppervlakte van ruim drie hectare aan de westkant van het centrum van Enschede. Momenteel bestaat het uit een braakliggend terrein met leegstaande kantoorgebouwen en veel asfalt. Geen visitekaartje voor een belangrijke entree van de binnenstad.


BINNENSTEDELIJKE HERONTWIKKELING

Samen met de gemeente Enschede, werkt LIFE aan de integrale gebiedsontplooiing. De komende 6 jaar wordt dit gebied getransformeerd tot een nieuwe wijk aan het Koningsplein.


WOONWENS IN DE STAD

Enschede vormt zich momenteel volop als innovatieve stad, waar wonen, werken en recreëren naast elkaar mogelijk zijn. Met hoogwaardige voorzieningen op het gebied van zorg, cultuur en onderwijs, een goed bereikbaar centrum met een compact winkelgebied en gezellige horeca, heeft Enschede al de nodige troeven in de hand.

Steeds meer mensen zoeken een woning binnen het stedelijk weefsel van deze levendige binnenstad. Het is een uitdaging voor Enschede om in te spelen op deze woonwensen en zo het vestigingsklimaat in de Euregio te versterken. De stad is hierdoor aantrekkelijk voor de vestiging van bedrijven en de daar werkzame medewerkers.

De ontwikkeling van de Kop Boulevard biedt een antwoord op de toenemende vraag naar woningen in de binnenstad en zal dus ook een grote rol spelen in de toekomst van de stad.


APPARTEMENTEN VOOR JONG EN OUD

Om een antwoord te bieden op de behoefte aan stedelijk wonen, bestaat het plan uit de realisatie van zo’n 520 appartementen met diverse groottes. Ze zijn verdeeld over een 8-tal gebouwen en samengesteld tot 5 bouwblokgebouwen, die speels van elkaar verschillen in hoogte en textuur.

Het hoogwaardig en gemêleerd woningaanbod speelt in op woonwensen van verscheidene doelgroepen zoals starters, gezinnen, tweeverdieners, jonge digitalen, ouderen ... Het wordt getransformeerd tot een plek met een hogere belevingswaarde en geeft tegelijkertijd een wijkgevoel.


Duurzaamheid krijgt invulling

De moderne gebiedsontwikkeling geeft de kans om de duurzaamheidsambities van de stad waar te maken. Deze krijgen invulling op het terrein van energie en circulaire economie, maar ook op vlak van biodiversiteit, klimaatadaptie, mobiliteit en sociale duurzaamheid.

Zo zullen bijvoorbeeld materialen worden hergebruikt, zal er gasloos worden gebouwd en zullen laadpalen worden voorzien voor elektrische wagens.


Mobiliteit

Het gebied krijgt een betere verbinding met de buurt, met aan de ene kant de echte binnenstad en aan de andere kant de omgeving van de stadscampus. Daarnaast wordt de gehele locatie autoluw en loopt de route van de bus via de randen van de zone.


520
appartementen

8
gebouwen

5
bouwblokgebouwen