I LOVE HEMBRUG
Het Hembrugterrein in Zaanstad

I LOVE HEMBRUG

Met LIFE MAKES SENS gaan we een samenwerking aan voor een fantastisch project in het Noorden van Amsterdam. We zullen hier samen met ABC Planontwikkeling (een Nederlandse ontwikkelaar) 30 hectare van het 42 hectare grootte gebied ontwikkelen.

Denk aan een bos, op 20 minuten van Amsterdam, met prachtige monumentale gebouwen, een oud militair domein, gelegen aan het water. Bouwen op exceptionele locaties, is hier zeker van toepassing!

"De locatie van het Hembrugterrein prachtig omsloten door water"

Het Hembrugterrein is in mei 2018 formeel overgedragen aan ABC Planontwikkeling. ABC Planontwikkeling is opgericht in 1949 in Amsterdam en richt zich met name op binnenstedelijke herontwikkelingsvraagstukken. Dit veelal in samenwerking met derden, waaronder institutionele beleggers.

LIFE MAKES SENS zal samen met ABC Planontwikkeling de ontwikkeling van het Hembrugterrein oppakken.

Het hele Hembrugterrein is 42,5 hectare groot, waarvan 30 hectare is aangekocht, inclusief de ongeveer 70 gebouwen die daarop staan. De ambitie van ABC Planontwikkeling en LIFE MAKES SENS is om zoveel mogelijk de bestaande gebouwen te behouden, meer dan de vijftig die zijn aangewezen als monument. Op het terrein komen naar verwachting een multifunctioneel programma en ongeveer 1.000 woningen in verschillende groottes en prijsklassen, waarvan 350 woningen door Bouwinvest zullen worden afgenomen.

De ambitie is om sámen met de omwonenden en de community van huidige en toekomstige ondernemers het Hembrugterrein verder te ontwikkelen tot een plek waar men wíl zijn. Een stedelijke leefomgeving in een groen landschap waar wonen, werken, leren, cultuur en recreëren ‘hand in hand’ gaan. Er zijn hoge ambities als het gaat om onder meer duurzame energievoorziening, waterhuishouding, mobiliteit en hergebruik van materialen en afval. De aanpak van het Hembrugterrein is een prachtig voorbeeld van gezamenlijke, integrale gebiedsontwikkeling met aandacht voor geschiedenis, duurzaamheid, ondernemerschap, woningbouw en werkgelegenheid.