I LOVE CATHEDRAL

I LOVE CATHEDRAL

Als metafoor voor

I LOVE CITY LIFE

Sorry voor de eventuele misleiding met onze 1 april grap.

MAAR deze ludieke actie geldt als manifest voor de stad.

De Vlaamse Bouwmeester bond de kat een belletje aan… en wij sturen die kat graag een rondje door de stad om te eindigen aan de Kathedraal.

Wij zien densifiëring als de enige juiste manier om de wereld van morgen te scheppen. Laat ons het platteland houden als een grote gemeenschappelijke ‘tuin’ en kiezen voor hoogbouw in de stad.

Hoogbouw (op zorgvuldig gekozen locaties, uiteraard niet OP de kathedraal) is geen bedreiging voor bestaande stadgezichten en het bestaande patrimonium. In tegendeel zelfs. Het is een aanvulling, een versterking, een herkenningspunt, een landmark in een stad. De waarde van het leven in een kwalitatieve stad mag niet onderschat worden… alles op wandelafstand.

Niet iedereen hoeft echter in een stad te wonen. Dorpskernen kunnen concentrisch groeien, maar de ruimte tussen deze clusters dient gevrijwaard te worden. Lintbebouwing creëert een mobiliteitspuzzel die onmogelijk op te lossen is. De weinige vrije uren per dag zullen we met zijn allen in de wagen doorbrengen. Wat is de waarde van een tuin van 10 are als je geen tijd hebt om ervan te genieten?

We moeten samen niet alleen onze (en die van onze kinderen) toekomstige levenskwaliteit garanderen, wij moeten de levensvatbaarheid van onze wereld verbeteren.

LIFE gelooft… in de STAD!